Kunstuitleen


Om kunst voor een breed publiek interessant en toegankelijk te maken bieden wij onze klanten de mogelijkheid om lid te worden van onze kunstuitleen. Middels een spaarsysteem kunt u voor een voordelig tarief verschillende kunstwerken lenen en ondertussen spaart u voor een aankoop.
Maandelijks worden nieuwe werken in de collectie opgenomen voor uitleen of verkoop. Laatst nieuw toegevoegd is het werk van Astrid Abels, Coen van Ham, Anne Roorda en Stephan Cornelio Velema. Uiteraard wisselt het aanbod doorlopend. Voor een goede indruk van de beschikbare collectie kunstwerken is het raadzaam de kunstuitleen op locatie te bezoeken.

Hoe werkt het?
U betaalt eenmalig € 30 per jaar. Hieronder vallen de administratiekosten en de verzekering tegen brand en diefstal voor de geleende kunstwerken. Als lid van de kunstuitleen kunt u steeds voor maximaal 6 maanden een kunstwerk naar keuze lenen. Na deze 6 maanden, of eerder, kunt u beslissen het kunstwerk aan te kopen of weer om te wisselen voor een ander kunstwerk naar keuze. Tijdens het lenen bouwt u automatisch een spaartegoed op dat uw eigendom blijft en op termijn gebruikt kan worden voor de aankoop van een kunstwerk. Het spaartegoed is gebaseerd op de aanschafwaarde van het geleende kunstwerk.

Voorbeeld;

  • U leent een kunstwerk ter waarde van € 1.000.
  • U spaart 20% van de aankoopwaarde, in zes maanden tijd, (20% van € 1.000) : 6 = € 33,33 per maand.
  • U spaart maandelijks ongemerkt voor een kunstwerk naar keuze.
  • U mag sparen zo lang als u wilt.
  • Als u een werk naar keuze heeft gevonden dan kunt u het aankopen met uw spaartegoed en het eventuele restant mag u in 10 termijnen betalen.
  • Uw spaartegoed kunt u aanwenden wanneer u dat wilt en geldt voor alle aankopen binnen de galerie, zowel uit de kunstuitleen als uit de galerie en zelfs voor sieraden.